E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Komunikat o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Komunikat o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro pok. 15)  do 17.11.2017r., w godzinach    od 8.00 do 15.00.

 

Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o terminach naboru wniosków zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej www.puptomaszow.pl

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie prawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki.  Wnioski złożone poza terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę następujące elementy:

a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;

b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów.

 

Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami umieszczony jest w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Aktualność dodana przez: Admin (2017-11-09 11:33:40) , zredagowana przez: Admin (2017-11-09 12:58:06)
Data wydarzenia : 2017-11-09
Data publikacji : 2017-11-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/wydarzenie/157/komunikat-o-naborze-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego