E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2017-01-13

Nabór wniosków w ramach RPO (III)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa:  VIII. Zatrudnienie

Działanie:            VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Tytuł projektu:     Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IiI).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

  1. Staże
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
  4. Prace interwencyjne
2016-11-30

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy, od 30.11.2016r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz o zorganizowanie prac interwencyjnych. 

2016-11-10

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazoweickim informuje, że od 14.11.2016r. uruchamia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków.

2016-11-03

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 03.11.2016 r. do 15.11.2016 r. uruchamia nabór wniosków pracodawców, o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.