E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2017-04-10

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rada Powiatu, Uchwałą XXXII/262/2017 z dnia 30 marca 2017 roku  zatwierdziła podział środków PFRON. Zgodnie z Uchwałą na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy dysponuje w 2017 roku kwotą 581 500 złotych.

 

2017-02-02

Wstrzymanie naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że wstrzymuje,przyjmowanie wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art.150f ustawy)

 

2017-01-13

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

  1. Staże
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
  4. Prace interwencyjne
  5. Bon na zasiedlenie
  6. Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia (nowy instrument w ramach art. 150f)
2017-01-13

Nabór wniosków w ramach PO WER (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:    I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:              1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:        1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:       Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

  1. Staże
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  3. Bon szkoleniowy
  4. Bon na zasiedlenie