E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2017-07-05

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, że w związku ze zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i uchyleniem aktów wykonawczych został wstrzymany nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców na refundację kosztów wyposażenie/doposażenia stanowiska pracy. Nie będą również podpisywane umowy na podstawie wniosków już złożonych.  Informacja o wznowieniu naboru ww. wniosków zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości.

W załączeniu pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2017-06-29

Nabór wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f ustawy)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 03.07.2017 roku  ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia (nowy instrument w ramach art. 150f)

  • Refundowane będą miejsca pracy dla bezrobotnych do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
  • Poziom refundacji – 1.950 zł  + skł. na ubezpieczenie społeczne.
  • Okres refundacji – 12 m-cy.
  • Okres zatrudnienia –  25 miesięcy.
2017-06-28

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, określone w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie uległo zmianie

2017-05-25

Komunikat o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro pok. 14), w dniach od 29.05.2017r. do 02.06.2017r.,  w godzinach od 8.00 do 15.00.