E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2017-06-28

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, określone w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie uległo zmianie

2017-05-25

Komunikat o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro pok. 14), w dniach od 29.05.2017r. do 02.06.2017r.,  w godzinach od 8.00 do 15.00. 

2017-05-22

INICJATYWA WSPIERANIA ZATRUDNIANIA OSÓB MŁODYCH czyli osób do 30 roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza Pracodawców do włączenia się w realizację INICJATYWY WSPIERANIA ZATRUDNIANIA OSÓB MŁODYCH czyli osób do 30 roku życia.

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano podwójne wsparcie dla pracodawców: finansowanie 3 miesięcznych staży, a następnie zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy na zasadach określonych w art. 150f
i 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016r. poz.645 ze zm.) (w tym 12 miesięczny okres refundacji w kwocie 1 950 zł + ZUS).

Zainteresowani Pracodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami w pok. 13 tutejszego Urzędu.

2017-04-19

Tomaszowskie Targi Pracy i Edukacji 2017