E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2018-01-19

Składanie oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

1.ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2.kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3.dowód wpłaty 30 zł  

4.oświadczenie o niekaralności pracodawcy dotyczące  okoliczności, o których mowa
w art. 88z ust. 5 pkt. 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Złożenie niekompletnego i nieuzupełnionego w całości oświadczenia  będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

2018-01-17

Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje o naborze wniosków na następujące formy:

  • staże – na okres 6 miesięcy, z wymaganą efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu umowy -  100%;
  • prace interwencyjne – refundacja przez 6 kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej – 830 zł +ZUS; umowa na zatrudnienie bezrobotnego na 12 miesięcy;
  • bony na zasiedlenie – wysokość wsparcia – do 7 500 zł;
  • szkolenia indywidualne (zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy);
  • szkolenia grupowe (obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, operator koparko-ładowarki kl. III, kurs przedsiębiorczości).
2018-01-11

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f)

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 150g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1065 ze zm.) od 01.01.2018 roku urząd nie będzie zawierał umów na podstawie art. 150 f ustawy dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

2018-01-03

Opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że w związku z rejestracją wniosków o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązane są do dokonania wpłaty 30 zł za każdego cudzoziemca, którego dotyczy składany wniosek/oświadczenie na poniżej wskazane konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Getin Noble Bank S.A.

72 1560 0013 2000 1800 0000 0003

 

W tytule przelewu należy wpisać:

  • dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego zezwolenie/przedłużenie zezwolenia ma być wydane

lub

  • dotyczy rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego oświadczenie ma być zarejestrowane.