E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2018-01-11

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f)

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 150g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1065 ze zm.) od 01.01.2018 roku urząd nie będzie zawierał umów na podstawie art. 150 f ustawy dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

2018-01-03

Opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że w związku z rejestracją wniosków o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązane są do dokonania wpłaty 30 zł za każdego cudzoziemca, którego dotyczy składany wniosek/oświadczenie na poniżej wskazane konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Getin Noble Bank S.A.

72 1560 0013 2000 1800 0000 0003

 

W tytule przelewu należy wpisać:

  • dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego zezwolenie/przedłużenie zezwolenia ma być wydane

lub

  • dotyczy rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego oświadczenie ma być zarejestrowane.
2017-12-28

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców:

- zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostę – na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  - w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

2017-12-20

Szkolenie dla kierowców autobusów

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że prowadzi nabór osób na szkolenie w zakresie: kierowca autobusów.

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 24 lata,

- posiadanie prawa jazdy kat. B.

W szkoleniu mogę uczestniczyć kobiety oraz mężczyźni.

Absolwenci szkolenia będą mieć możliwość zatrudnienia w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta lub ze specjalistą do spraw szkoleń w pokoju nr 12 (piętro).