E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2018-02-01

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

  Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro pok. 14), w dniach od 12.02.2018r. do 23.02.2018r.,
w godzinach od 8.00 do 15.00.  

2018-02-01

Informacja o naborze wniosków dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)” współfinansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2018-01-19

Składanie oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

1.ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2.kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3.dowód wpłaty 30 zł  

4.oświadczenie o niekaralności pracodawcy dotyczące  okoliczności, o których mowa
w art. 88z ust. 5 pkt. 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Złożenie niekompletnego i nieuzupełnionego w całości oświadczenia  będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

2018-01-17

Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje o naborze wniosków na następujące formy:

  • staże – na okres 6 miesięcy, z wymaganą efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu umowy -  100%;
  • prace interwencyjne – refundacja przez 6 kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej – 830 zł +ZUS; umowa na zatrudnienie bezrobotnego na 12 miesięcy;
  • bony na zasiedlenie – wysokość wsparcia – do 7 500 zł;
  • szkolenia indywidualne (zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy);
  • szkolenia grupowe (obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, operator koparko-ładowarki kl. III, kurs przedsiębiorczości).