E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzenia

Kanał RSS: Wydarzenia
2017-01-13

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. Staże
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
 4. Prace interwencyjne
 5. Bon na zasiedlenie
 6. Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia (nowy instrument w ramach art. 150f)
2017-01-13

Nabór wniosków w ramach PO WER (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:    I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:              1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:        1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:       Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. Staże
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 3. Bon szkoleniowy
 4. Bon na zasiedlenie
2017-01-13

Nabór wniosków w ramach RPO (III)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa:  VIII. Zatrudnienie

Działanie:            VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Tytuł projektu:     Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IiI).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od dnia 16.01.2017 roku nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. Staże
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
 4. Prace interwencyjne
2016-11-30

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy, od 30.11.2016r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz o zorganizowanie prac interwencyjnych.