E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty SPORZL » Zakończone projekty
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Zakończone projekty

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

efs

SZANSA 2004
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży
Numer schematu a
Okres realizacji 01.05.2004 - 31.03.2005
Podejmowane działania W ramach projektu SZANSA'2004 utworzono 97 miejsc stażowych dla młodych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w wieku poniżej 25 roku życia oraz absolwentów. Realizacja projektu przyczyniła się do zdobycia przez beneficjentów doświadczenia zawodowego, a tym samym do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia wśród osób młodych.
Brak danych na temat liczby osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie.
Wydatki poniesione w ramach projektu 284 158,59 PLN


 

INTERWENCJA 2004
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Numer schematu a
Okres realizacji 01.05.2004 - 31.03.2005
Podejmowane działania W ramach projektu INTERWENCJA'2004 z form wsparcia skorzystało 154 osób. Pracami interwencyjnymi objętych zostało 96 osób, 39 osób podniosło swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniu, 16 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozliczyło się z wydatkowanych środków i uruchomiło działalność gospodarczą.
Brak danych na temat liczby osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie.
Wydatki poniesione w ramach projektu 486 166,24 PLN


 

Aktywni MłodziAKTYWNI MŁODZI
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży
Numer schematu a. Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji 01.05.2005 - 30.04.2006
Podejmowane działania W ramach projektu AKTYWNI MŁODZI zaktywizowano 318 młodych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w wieku poniżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy oraz od 6 do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Utworzono 314 miejsc stażowych oraz przyznano 47 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku uczestnictwa w projekcie nastąpił wzrost motywacji i aktywności młodzieży na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyniła się do zdobycia przez beneficjentów doświadczenia zawodowego, propagowania idei samozatrudnienia, a w konsekwencji do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia wśród osób młodych.
Brak danych na temat liczby osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie.
Wydatki poniesione w ramach projektu 1 153 599,11 PLN


 

ReaktywacjaREAKTYWACJA
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Numer schematu a. Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji 01.05.2005 - 30.04.2006
Podejmowane działania

Projekt REAKTYWACJA miał na celu podniesienie aktywności zawodowej 366 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w okresie do 24 miesięcy. Osoby skorzystały z następujących form wsparcia:

 • prace interwencyjne (105 osób),
 • przygotowanie zawodowe (94 osoby),
 • szkolenia (160 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (73 osoby).

Realizacja poszczególnych działań miała istotny wpływ na podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych, ich samooceny i motywacji. Beneficjenci nabyli doświadczenia zawodowego, powstały nowe miejsca pracy oraz nowe podmioty gospodarcze.
Brak danych na temat liczby osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie.

Wydatki poniesione w ramach projektu 1 763 809,06 PLN


 

EgidaEGIDA
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Numer schematu a. Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji 01.02.2006 r. - 31.12.2006 r.
Podejmowane działania

Projekt EGIDA realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. miał na celu promocję aktywności zawodowej młodzieży w wieku poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. W projekcie udział wzięło 609 osób. Beneficjenci otrzymali wsparcie z zakresu:

 • staży - 506 osób,
 • szkoleń - 53 osób,
 • prac interwencyjnych - 35 osób,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 69 osób.

W tym projektem zostały objęte 33 osoby z terenów wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach projektu 2 962 491,41 PLN


 

RubikonRUBIKON
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
Nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Numer i nazwa Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Numer schematu a. Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji 01.02.2006 r. - 31.12.2006 r.
Podejmowane działania

Projekt RUBIKON miał na celu aktywizację zawodową 419 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem absolwentów) z regionu powiatu tomaszowskiego. Osoby skorzystały z następujących form wsparcia:

 • przygotowanie zawodowe - 28 osób,
 • szkolenia - 386 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 168 osobom.

W projekcie udział wzięło 106 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Wydatki poniesione w ramach projektu

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/zakonczone-projekty/277
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2015-02-15 00:38:14
Zredagowana przez: Admin (2015-03-02 08:29:01)