E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Ubezpieczenie zdrowotne
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy ma prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie bowiem z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) powiatowy urząd pracy zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne oraz członków ich rodzin, o ile nie posiadają oni innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem jego utraty. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.

Osoby, które zostały wykreślone z ewidencji osób bezrobotnych są zobowiązane do zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia z nowego tytułu np. praca

W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji rodzinnej bezrobotny ma prawo złożenia ponownego wniosku o zgłoszenie jego oraz uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.W przypadku utraty uprawnień lub nabycia własnego tytułu ubezpieczenia przez członka rodziny, bezrobotny ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego tego członka rodziny

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/ubezpieczenie-zdrowotne/79
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:51:42
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 17:09:20)