E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

  • Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
  • Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy, prawdziwości i prawidłowości danych oraz oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
  • Zarejestrowana osoba zobowiązana jest do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji:  wykaz dokumentów

  W celu dokonanania rejestracji należy zgłosić się osobiście do pokoju nr 2 (parter)  


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 2
  • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 27
  • e-mail: rejestracja@puptomaszow.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/48
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:29:58
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 13:45:33)