E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty POKL » Projekt "suKURS"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekt "suKURS"

efs

Projekt "suKURS" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu: suKURS

Okres realizacji projektu: 01.01.2008 r. - 31.12.2014 r.

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46
tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75
www.puptomaszow.pl    e-mail: loto@praca.gov.pl;
 

Realizowane zadania:

 • staże,
 • przygotowanie zawodowe,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • ewaluacja projektu,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dodatkowe wsparcie:

Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z pomocy pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. Dodatkowo finansowane są koszty badań lekarskich oraz do końca 2013 roku refundowano koszty przejazdów do miejsca odbywania stażu lub szkolenia.

Kryteria kwalifikacji:

Projekt suKURS kierowany jest do osób będących grupą docelową dla Poddziałania 6.1.3, czyli zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, posiadających status bezrobotnego, a w szczególności do:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych, którzy zakończyli realizację kontraktu socjalnego,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

"człowiek - najlepsza inwestycja!"

efs


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 5,12 lub 13
 • telefonicznie: (44) 724-68-64,(44) 724-62-82 w. 23,33
 • e-mail: efs@puptomaszow.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekt-sukurs-/186
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2014-12-04 12:13:09
Zredagowana przez: Admin (2015-06-01 09:13:40)