E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty POKL » Projekt "Nawigator2"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekt "Nawigator2"

Projekt "NAWIGATOR 2"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!"

efs

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax. (044) 724-26-75
www.puptomaszow.pl ; e-mail: loto@praca.gov.pl;
 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest kompleksowa kampania na rzecz upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie oraz podniesienie jakości świadczonych usług przez PUP w Tomaszowie Maz., zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dn. 2.03.2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy. Chcemy świadczyć usługi rynku pracy bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.

Do kogo projekt jest skierowany?

Uczestnikami niniejszego projektu będzie 11 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta.

Co projekt oferuje?

Naszym dążeniem jest, aby pośrednik pracy i doradca zawodowy byli nawigatorami dla każdej osoby samodzielnie nieumiejącej odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu planuje się podjęcie działań takich jak:

  • finansowanie wynagrodzeń 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zadań na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego poprzez finansowanie szkoleń dla 11 osób z zakresu organizacji indywidualnego planu działania,
  • dostosowanie stanowisk pracy pracowników,
  • przeprowadzenie badania regionalnego rynku pracy celem określenia dostosowania umiejętności i kwalifikacji osób szukających pracy do potrzeb pracodawców.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród wszystkich pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Kandydaci na szkolenie wyłonieni zostaną na podstawie zapotrzebowań na szkolenie, które składają kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby upoważnione.

Okres realizacji projektu: 01.04.2009 r. - 31.03.2010 r.

efs

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekt-nawigator2-/190
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2014-12-04 12:55:31
Zredagowana przez: Admin (2015-03-02 08:56:55)