E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty POKL » Projekt "Nawigator 5"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekt "Nawigator 5"

Projekt "NAWIGATOR 5"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!"

 

efs


Tytuł projektu: Nawigator 5

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax. (044) 724-26-75
www.puptomaszow.pl ; e-mail: loto@praca.gov.pl;
 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim jako instytucji rynku pracy, podniesienie jakości świadczonych usług oraz upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie. Chcemy świadczyć usługi rynku pracy bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.

Do kogo projekt jest skierowany ?

Uczestnikami niniejszego projektu będzie 18 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta oraz aktywizacją osób bezrobotnych.

Co projekt oferuje ?

Naszym dążeniem jest, aby pracownicy urzędu byli nawigatorami dla każdej osoby samodzielnie nieumiejącej odnaleźć się na rynku pracy.
Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu planuje się podjęcie działań takich jak:

  • finansowanie wynagrodzeń 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych,
  • organizację szkoleń, w trakcie których 18 pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta wzbogaci wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród kadry kierowniczej zarządzającej pracą personelu kluczowego oraz pracowników spełniających definicję pracownika kluczowego (definicja pracownika kluczowego Publicznych Służb Zatrudnienia zawarta w art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Kandydaci na szkolenie wyłonieni zostaną na podstawie zapotrzebowań na szkolenie, które składają kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby upoważnione.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. - 30.06.2013 r.

efs

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekt-nawigator-5-/193
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2014-12-04 12:58:52
Zredagowana przez: Admin (2015-03-02 08:28:43)