E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty POKL » Projekt "Nawigator 4"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekt "Nawigator 4"

Projekt "NAWIGATOR 4"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!"

 

efs


Tytuł projektu: Nawigator 4

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax. (044) 724-26-75
www.puptomaszow.pl ; e-mail: loto@praca.gov.pl;
 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim jako instytucji rynku pracy, podniesienie jakości świadczonych usług oraz upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie. Chcemy świadczyć usługi rynku pracy bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.

Do kogo projekt był skierowany?

Uczestnikami niniejszego projektu było 13 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta oraz aktywizacją osób bezrobotnych.

Co projekt oferował?

Naszym dążeniem jest, aby pracownicy urzędu byli nawigatorami dla każdej osoby samodzielnie nieumiejącej odnaleźć się na rynku pracy.
Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu planuje się podjęto działania takie jak:

  • finansowanie wynagrodzeń 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych,
  • organizacja szkoleń, w trakcie których 13 pracowników zajeło się bezpośrednią obsługą klienta wzbogaci wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja przeprowadzona było wśród pracowników spełniających definicję pracownika kluczowego (definicja pracownika kluczowego Publicznych Służb Zatrudnienia zawarta w art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Kandydaci na szkolenie wyłonieni zostali na podstawie zapotrzebowań na szkolenie, które składali kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby upoważnione.

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 r. - 31.01.2012 r.

efs

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekt-nawigator-4-/192
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2014-12-04 12:58:18
Zredagowana przez: Admin (2015-03-02 08:28:48)