E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone projekty POKL » Projekt "Nawigator 3"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekt "Nawigator 3"

Projekt "NAWIGATOR 3"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!"

efs

Tytuł projektu: Nawigator 3

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax. (044) 724-26-75
www.puptomaszow.pl ; e-mail: loto@praca.gov.pl;
 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim jako instytucji rynku pracy, podniesienie jakości świadczonych usług oraz upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie. Chcemy świadczyć usługi rynku pracy bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.

Do kogo projekt jest skierowany?

Uczestnikami niniejszego projektu będzie 23 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta oraz aktywizacją osób bezrobotnych.

Co projekt oferuje?

Naszym dążeniem jest, aby pracownicy urzędu byli nawigatorami dla każdej osoby samodzielnie nieumiejącej odnaleźć się na rynku pracy.
Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu planuje się podjęcie działań takich jak:

  • finansowanie wynagrodzeń 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych,
  • organizację szkoleń, w trakcie których 23 pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta wzbogaci wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań, e szkoleń dla 11 osób z zakresu organizacji indywidualnego planu działania,
  • dostosowanie stanowisk pracy pracowników.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród wszystkich pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Kandydaci na szkolenie wyłonieni zostaną na podstawie zapotrzebowań na szkolenie, które składają kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby upoważnione.

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 r. - 31.03.2011 r.

efs

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekt-nawigator-3-/191
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2014-12-04 12:57:03
Zredagowana przez: Admin (2015-03-02 08:57:26)