E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Pośrednictwo pracy krajowe
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Pośrednictwo pracy krajowe

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy

Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

Giełdy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w miarę potrzeb - organizuje również dla pracodawców giełdy pracy.
Giełdy pracy przygotowuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy - najczęściej w tym samym zawodzie.Pracodawca ma możliwość w jednym miejscu i w określonym czasie spotkać się z kandydatami do pracy i dokonać odpowedniego wyboru przyszłego pracownika.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

  • stronie internetowej urzędu pracy,
  • tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu,
  • wyświetlaczach ofert pracy zlokalizowanych w siedzibie urzędu

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwa na:

Podstawa prawna


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 22
  • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 44, 47
  • e-mail: posrednictwo@puptomaszow.pl

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:03:30
Zredagowana przez: Admin (2015-02-13 12:45:45)