E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Obowiązki poszukujących pracy
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba zarejestrowana jako poszukujący pracy ma obowiązek:

  • zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
  • stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
  • podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie zaproponowane,
  • podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkolenie, studia podyplomowych,
  • uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną zaproponowane,
  • przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną zaproponowane.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:43:04
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 13:51:15)