E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności, bezrobotnemu może przyznać Powiatowy Urząd Pracy, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności w wysokości nie wyższej niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane bezrobotnym którym określono II profil pomocy, bądź w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Wysokość dotacji w PUP Tomaszów Maz. wynosi 20.000 zł.

W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Wymagane zabezpieczenie - 2 poręczycieli, których dochód wynosi nie mniej niż 2.200 zł. brutto, w przypadku emeryta lub rencisty dochód 2.000 zł. brutto

Osoba bezrobotna ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej:

 • nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • nie mogła być karana w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nie mogła otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie mogła odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych.

Po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • udokumentować wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z umową
 • prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy
 • w wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej osoba nie może podjąć zatrudnienia

Do wniosku dołącza się:

 1. Kserokopie aktu własności lokalu, umowy najmu lokalu, umowy dzierżawy, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela.
 2. „Przyrzeczenia koncesji” (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
 3. Oświadczenie wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie współmałżonka.
 5. Zaświadczenia o otrzymanych przez poręczycieli wynagrodzeniach.
 6. Inne załączniki uzgodnione z dyrektorem PUP.

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Podstawa prawna

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
 • telefonicznie: (44) 724-68-64,(44) 724-62-82 w. 43
 • e-mail: aktywneformy@puptomaszow.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia z wyłączeniem mężczyzn z wykształceniem wyższym (RPO) 2018-02-01 293.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia z wyłączeniem mężczyzn z wykształceniem wyższym (RPO) 2018-02-01 829.76kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia z wyłączeniem osób z wykształcenie wyższym i policealnym (PO WER) (.doc 255.00kb) 2018-02-01 255.00kb Plik: Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia z wyłączeniem osób z wykształcenie wyższym i policealnym (PO WER).doc (255.00kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia z wyłączeniem osób z wykształcenie wyższym i policealnym (PO WER) (.pdf 869.11kb) 2018-02-01 869.11kb Plik: Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia z wyłączeniem osób z wykształcenie wyższym i policealnym (PO WER).pdf (869.11kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia 2017-07-19 273.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia 2017-07-19 402.13kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 78.71kb) 2017-02-16 78.71kb Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78.71kb)POBIERZ
Dokument PDF KODY TERYTORIALNE (.pdf 174.45kb) 2016-10-04 174.45kb Plik: KODY TERYTORIALNE.pdf (174.45kb)POBIERZ
Dokument PDF Druk zmiany specyfikacji zakupów (.pdf 26.51kB) 2014-12-04 26.51kB Plik: Druk zmiany specyfikacji zakupów.pdf (26.51kB)POBIERZ
Dokument PDF Zasady przyznawania z funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (.pdf 243.29kb) 2018-02-01 243.29kb Plik: Zasady przyznawania z funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.pdf (243.29kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:52:32
Zredagowana przez: Admin (2018-02-12 13:24:17)