E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty realizowane w 2018 roku » Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)"

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa:     VIII. Zatrudnienie

Działanie:                VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy         

Tytuł projektu:        Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)

Realizator:               Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu w 2018 roku: 2 282 925 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim.

Realizowane zadania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
 • staże;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kryteria kwalifikowalności:

Projekt Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV) skierowany jest bezpośrednio do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej - ISCED 3).

W ramach grupy docelowej:

- 16,9% stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej kwalifikujące się do I lub II profilu pomocy,

- 6,3% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami kwalifikujące się do I lub II profilu pomocy.

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 225 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 • 155 osób skierowanych zostanie na staż;
 • 20 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
 • 30 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 20 osoby podejmie zatrudnienie w ramach wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób z niepełnosprawnościami

33%

osób długotrwale bezrobotnych

30%

osób o niskich kwalifikacjach

38%

kobiet

39%

osób w wieku 50 lat i więcej

33%

 

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 1 940 486,00 zł - 85% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
 •    342 439,00 zł - 15% krajowy wkład publiczny.

 

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF plakat formatu A3 (.pdf 162.26kB) 2018-02-01 162.26kB Plik: plakat formatu A3.pdf (162.26kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(iv)-/359
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2018-02-01 07:58:26
Zredagowana przez: Anna Jabrzyk (2018-02-01 08:57:43)