E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty zakończone RPO » Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)."
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)."

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa:     VIII. Zatrudnienie

Działanie:                VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy         

Tytuł projektu:        Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II).

Realizator:               Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu w 2016 roku: 1 874 868 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych po 29. roku życia z terenu Powiatu Tomaszowskiego.

Realizowane zadania:

 • staże;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • szkolenia;
 • wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;
 • prace interwencyjne.

Dodatkowe wsparcie:

Każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała opracowany Indywidualny Plan Działania zgodnie z wcześniej ustalonym profilem pomocy (I lub II). W przypadku szkoleń przewidziano dodatkowo finansowanie kosztów badań lekarskich oraz kosztów przejazdów.

Kryteria kwalifikowalności:

Projekt Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II) skierowany jest bezpośrednio do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 219 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 • 110 osób skierowanych zostanie na staż;
 • 20 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
 • 26 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 40 osób będzie uczestniczyć w szkoleniach;
 • 23 osoby podejmą zatrudnienie w ramach wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób niepełnosprawnych

33%

osób długotrwale bezrobotnych

30%

o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym

lub niższym)

29%

kobiet

39%

osób 50 lat i więcej

33%

Projekt skierowany jest w 6,3% do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych po 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29 roku życia (wg stanu na dzień 30.11.2015 r.).

Projekt skierowany jest w 16,3% do osób po 50 roku życia - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób po 50 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29 roku życia (wg stanu na dzień 30.11.2015 r.)

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 1 593 638,00 zł - 85,0% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
 •    281 230,00 zł - 15,% krajowy wkład publiczny.

 

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(ii)-/312
Autor: Admin, Utworzono: 2016-02-08 10:04:11
Zredagowana przez: Anna Jabrzyk (2017-08-31 09:30:16)