E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty zakończone RPO » Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)."
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)."

 
 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa:    VIII. Zatrudnienie

Działanie:              VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy     

Tytuł projektu:       Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I).

 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu w 2015 roku: 2 147 400 zł

Wartość projektu w 2016 roku: 485 100 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych po 29 roku życia z terenu Powiatu Tomaszowskiego.

Realizowane zadania:

 • staże;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • szkolenia;
 • wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;
 • prace interwencyjne.

Dodatkowe wsparcie:

Każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała opracowany Indywidualny Plan Działania zgodnie z wcześniej ustalonym profilem pomocy (I lub II). Dodatkowo przewidziano finansowanie kosztów badań lekarskich oraz w przypadku szkoleń kosztów przejazdów.

Kryteria kwalifikacji:

Projekt Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I) skierowany jest bezpośrednio do osób po 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 268 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 • 118 osób skierowanych zostanie na staż;
 • 19 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
 • 67 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 34 osób będzie uczestniczyć w szkoleniach;
 • 30 osób podejmie zatrudnienie w ramach wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób niepełnosprawnych

17%

osób długotrwale bezrobotnych

35%

o niskich kwalifikacjach

36%

ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

43%

Projekt skierowany jest w 6,5% do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych po 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29 roku życia (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.).

Projekt skierowany jest w 17,0% do osób po 50 roku życia - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób po 50 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29 roku życia (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.)

 

Wkład Funduszy Europejskich w 2015/2016

 • 2 237 635,00 zł – 85,0% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 394 865,00 zł - 15,% krajowy wkład publiczny.

 

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Infromacja o zrealizowanym projekcie RPO (I) (.doc 250kB) 2016-08-03 250kB Plik: Infromacja o zrealizowanym projekcie RPO (I).doc (250kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/dzialanie-viii-1-projekt-aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(i)-/287
Autor: Ewelina Jaros, Utworzono: 2015-09-03 10:31:14
Zredagowana przez: Admin (2016-07-25 14:39:57)