E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 1. Dowód osobisty
 2. świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom (oryginał + ksero), zaświadczenia o ukończonych kursach lub posiadanych uprawnieniach,
 3. Oryginały wszystkich świadectw pracy + KSERO,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania okreslonych prac, jeżeli taki dokument się posiada,
 5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 6. Decyzja o niepodleganiu ubezpieczeniu rolniczemu, w przypadku zameldowania z rolnikiem posiadajacym gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowych
 7. W przypadku osób pobierających rentę rodzinną – zaświadczenie z ZUS/KRUS o jej wysokości,
 8. Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości rolnej (własnej oraz współmałżonka) dotyczy zameldowania na pobyt stały i czasowy,
 9. PESEL dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

Dodatkowo:

Rejestrując się po pracy:

 • Zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, lub opiekuńczego (dot. osób które przebywały na tych zasiłkach po ustaniu zatrudnienia).

Rejestrując się po pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w tym umowa zlecenie, umowa o dzieło

 • zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu brutto z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego - podstawa jego naliczenia.

Rejestrując się po zatrudnieniu jako opiekun osób starszych:

 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rejestrując się po działalności gospodarczej:

 • Decyzję z urzędu gminy/miasta o likwidacji działalności gospodarczej (oryginał + ksero),
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składki na ubezpieczenia społeczne.

Rejestrując się po wojsku:

 • Książeczka wojskowa (oryginał+ksero)

Rejestrując się po rencie inwalidzkiej:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty,
 • orzeczenie z Komisji Lekarskiej o zdolności do pracy,
 • decyzję wstrzymującą rentę inwalidzką.

Rejestrując się po zasiłkach MOPS/GOPS:

 • Zaświadczenie o okresach ich pobierania.

WAŻNE !!!
Rejestrować można się wyłącznie osobiście na podstawie przedłożonych dokumentów. Brak któregokolwiek z dokumentów uniemożliwi rejestrację.
 


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 2
 • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 27
 • e-mail: rejestracja@puptomaszow.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:30:26
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 13:46:42)