E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Aktywizacja osób do 30. roku życia » Bon na zasiedlenie
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Bon na zasiedlenie

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia dla których ustalono II profil pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie. Bon stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków będziesz zobowiązany do określonej w przepisach prawa zaworu kwoty bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wymagane zabezpieczenie - jeden poręczyciel, którego dochód wynosi nie mniej niż 2 200 zł brutto.

Podstawa prawna


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12 (piętro)
  • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 35

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PO WER) (.doc 145.00kb) 2018-01-17 145.00kb Plik: Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PO WER).doc (145.00kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PO WER) (.pdf 762.53kb) 2018-01-17 762.53kb Plik: Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PO WER).pdf (762.53kb)POBIERZ
Dokument Oświadczenie do umowy (PO WER) (.doc 89.5kB) 2018-02-22 89.5kB Plik: Oświadczenie do umowy (PO WER).doc (89.5kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej 2017-10-27 38.87kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej 2017-10-27 593.88kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Oświadczenie do umowy (.doc 62.5kB) 2018-02-22 62.5kB Plik: Oświadczenie do umowy.doc (62.5kB)POBIERZ
Dokument docx Zaświadczenie o wypłaconym wynagrodzeniu (.docx 13.16kb) 2017-04-04 13.16kb Plik: Zaświadczenie o wypłaconym wynagrodzeniu.docx (13.16kb)POBIERZ
Dokument PDF Zasady przyznawania z funduszu pracy bonu na zasiedlenie (.pdf 376.43kb) 2017-01-13 376.43kb Plik: Zasady przyznawania z funduszu pracy bonu na zasiedlenie.pdf (376.43kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/273
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2015-02-11 11:53:39
Zredagowana przez: Admin (2018-02-22 11:29:27)