E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Agencje zatrudnienia
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Agencje zatrudnienia

Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

  1. termin zawarcia umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
  2. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia;
  3. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  4. zasady dokumentowania spełnienia warunku doprowadzenia bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  1. w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30 % łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
  2. po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4, nie może być niższa niż 50 % tej łącznej kwoty.

W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w pkt 4, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi.

Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

Adres strony: http://www.kraz.praca.gov.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:57:54
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 22:06:59)