E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Porządek posiedzeń » 2018
Rejestracja przez internet
Kreator CV

2018

Posiedzenie z dnia 16.01.2018

  1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24.10.2017r.
  3. Przedstawienie podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych działań.
  4. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2018 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań.
  5. Omówienie propozycji kierunków szkoleń na rok 2018.
  6. Przedstawienie proponowanych do stosowania w 2018 roku zasad finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
    w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zmian wprowadzonych w zasadach:

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  skierowanego bezrobotnego,

- przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

7.  Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie        tomaszowskim.

8. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń.

9. Sprawy różne.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/2018/366
Autor: Admin, Utworzono: 2018-03-07 09:54:25