E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Porządek posiedzeń » 2016
Rejestracja przez internet
Kreator CV

2016

Posiedzenie z dnia 15.12.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22.09.2016 r.
 3. Wydanie opinii do pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz. w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia: technik analityk i technik ochrony środowiska 
 4. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 6. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 22.09.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy z dnia 30.06.2016r.
 3. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 4. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 6. Sprawy różne

Posiedzenie z dnia 30.06.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy z dnia 09.06.2016r.
 3. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 4. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 5. Sprawy różne

Posiedzenie z dnia 09.06.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy z dnia 28.04.2016r.
 3. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnych świadczeń pobranych przez Maksyma Kulbytuskyi
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 28.04.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy z dnia 26.01.2016r.
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok
 4. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 6. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 7. 7.Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 26.01.2016

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy
 3. Zaopiniowanie propozycji wprowadzenia do oferty kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim nowych kierunków kształcenia: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator maszyn przemysłu chemicznego, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz technik transportu drogowego w Technikum
 4. Przedstawienie podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 5. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 6. Omówienie propozycji kierunków szkoleń na  rok 2016
 7. Przedstawienie informacji na temat nowej formy aktywizacji zawodowej dot. refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 8. Przedstawienie proponowanych do stosowania w 2016 roku zasad finasowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zmian wprowadzonych w zasadach:
  • organizacji stażu dla osób bezrobotnych,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • przyznania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 9. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 10. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 11. Sprawy różne.

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/2016/364
Autor: Admin, Utworzono: 2018-03-07 09:52:22