E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Porządek posiedzeń » 2015
Rejestracja przez internet
Kreator CV

2015

Posiedzenie z dnia 30.11.2015

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy
 3. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia  skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 4. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 25.08.2015

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy
 3. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków bezrobocia   i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 4. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 5. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy  w powiecie tomaszowskim
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 22.05.2015

 1. Otwarcie posiedzenia i  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy
 4. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 5. Zaopiniowanie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 – 2020
 6. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 20.03.2015

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady  Rynku Pracy
 3. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków bezrobocia   i aktywizacji zawodowej
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za  2014 rok
 5. Zaopiniowanie celowości realizacji  Programu  Aktywizacja i Integracja
 6. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy  w powiecie tomaszowskim
 7. Wydanie opinii do pisma III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. w sprawie naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 w kierunkach:
 • technik budownictwa,
 • technik urządzeń sanitarnych,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 1. Wydanie opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia w Technikum Nr 3:
 • technik spedytor,
 • technik eksploatacji portów i terminali

           oraz w Policealnej Szkole dla Dorosłych nr 1 kierunku:

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

9.Sprawy różne:

Wyrażenie opinii na wprowadzenie do oferty kształcenia w Policealnej Szkole Nr 2                w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 następujących zawodów:

 • Technik administracji – symbol cyfrowy zawodu 334306
 • Technik turystyki wiejskiej - symbol cyfrowy zawodu 51503
 • Technik archiwista - symbol cyfrowy zawodu 441403
 • Technik usług pocztowych i finansowych - symbol cyfrowy zawodu 421108

10. Umorzenia

Posiedzenie z dnia 27.01.2015

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
 3. Przedstawienie podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2014 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 4. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań
 5. Omówienie propozycji kierunków szkoleń na 2015 rok
 6. Przedstawienie proponowanych do stosowania w 2015 roku zasad dotyczących:
  • organizacji stażu dla osób bezrobotnych,
  • przyznawania bonu na zasiedlenie,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 7. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim
 8. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnych świadczeń
 9. Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia 26.11.2014

 1. Wręczenie aktów powołania na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
 2. Otwarcie posiedzenia i wybór prowadzącego obrady
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy
 5. Przedstawienie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy na rok 2014 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań.
 6. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie tomaszowskim.
 7. Opinia wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na temat nowego zawodu technik rachunkowości.
 8. Przedsawienie wniosków osób bezrobotnych o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/2015/365
Autor: Admin, Utworzono: 2018-03-07 09:52:44