Centrala/Sekretariat

Dyrekcja Urzędu

Główny Księgowy

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy

Dział Ewidencji i Świadczeń