Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Kontakt do urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.

ul. Konstytucji 3 Maja 46
97-200 Tomaszów Maz.

e-mail: loto@praca.gov.pl
centrala:
(44) 724-60-79;(44) 724-68-64; (44) 724-62-82
fax: (44) 724-26-75

NIP: 773-102-79-80   REGON: 590746283

 

Dyrekcja Urzędu:

Dyrektor: Elżbieta Kudlik
Z-ca Dyrektora: Tomasz Wawro
 

Godziny pracy Urzędu:

Godziny urzędowania

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30

Godziny przyjmowania klientów:

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 15:00

 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Informacja o ochronie danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że przetwarza dane osobowe w zarejestrowanym w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorze danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do powyższej ustawy.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, mający siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 46, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/kontrast/pages/view/pg_id/140