E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 57805
Przyznanie statusu bezrobotnego 8482
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5371
Utrata statusu bezrobotnego 4162
Utrata statusu poszukującego pracy 2690
Rejestracja bezrobotnych 8778
Rejestracja przez Internet 4472
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2708
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6238
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4923
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2251
Rejestracja poszukujących pracy 3986
Rejestracja przez Internet 2579
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2179
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2652
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2436
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4214
Prawa bezrobotnych 2856
Prawa poszukujących pracy 2230
Obowiązki bezrobotnych 2950
Obowiązki poszukujących pracy 2187
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej 7169
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8842
Pośrednictwo pracy krajowe 2261
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2385
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2393
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5534
Staże 4720
Prace interwencyjne 2673
Roboty publiczne 2226
Prace społecznie użyteczne 2955
Dla osób niepełnosprawnych 8448
Aktywizacja osób do 30. roku życia 3351
Bon stażowy 3886
Bon szkoleniowy 3334
Bon na zasiedlenie 8587
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14342
Wysokość świadczeń pieniężnych 4623
Zasiłek dla bezrobotnych 5011
Ubezpieczenie zdrowotne 2460
Dodatek aktywizacyjny 6198
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17631
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 3015
Zwrot kosztów przejazdu 2822
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2682
Pożyczka szkoleniowa 3105
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2347
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2856
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5824
Agencje zatrudnienia 3884
Dokumenty do pobrania 20672
Dla pracodawców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 45671
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4277
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3321
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3579
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3079
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2189
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2209
Zwolnienia grupowe 2162
Zwolnienia monitorowane 2143
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16989
Pośrednictwo pracy krajowe 2829
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2268
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2182
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9626
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2712
Staże 20306
Prace interwencyjne 8691
Roboty publiczne 2562
Prace społecznie użyteczne 3332
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9911
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2626
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4152
Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f) 9936
Wysokość świadczeń pieniężnych 3553
Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3459
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2245
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2038
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2699
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2282
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3206
Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku 4747
Zezwolenie na pracę sezonową 871
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1495
Dokumenty do pobrania 27735
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 53037
Obszar działania 6647
Telefony kontaktowe 4501
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3034
Programy 4334
Program specjalny pn. „Lokomotywa zmian” 2691
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 5793
Program działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim 3145
Projekty realizowane z Funduszy Europejskich 6236
Projekty realizowane w 2018 roku 2295
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 754
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)" 244
Projekty zakończone PO WER 1229
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)" 3912
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)" 13390
Projekty zakończone RPO 2806
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 795
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)." 3356
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)." 6834
Zakończone projekty POKL 2289
Informacja POKL 2384
Projekt "suKURS" 2913
Projekt "Nawigator" 2398
Projekt "Nawigator2" 3232
Projekt "Nawigator 3" 3240
Projekt "Nawigator 4" 3203
Projekt "Nawigator 5" 3116
Projekt "Nawigator 6" 2991
Projekt "NAWIGATOR 7" 3220
Zakończone projekty SPORZL 2460
Informacja o SPORZL 2434
Zakończone projekty 2512
Analizy i statystyki 8155
Informacja o bezrobociu w podziale na gminy 2187
2015 rok 2608
2016 rok 2305
2017 rok 1400
2018 rok 327
Sprawozdania z działalności Urzędu 2473
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2689
Barometr zawodów 763
Monitoring podmiotów gospodarczych, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności 1721
Analiza skuteczności efektywności i organizacji szkoleń 1976
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3296
Zadania i kompetencje 3341
Skład PRRP 2874
Porządek posiedzeń 2882
2018 216
2017 199
2016 212
2015 209
Przydatne linki 3168
Lokalny rynek pracy 3704
Publikacje 2622
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro 17573
Zapytanie ofertowe - Operator koparko-ładowarki kl. III (rozstrzygnięte) 210
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych (rozstrzygnięte) 209
Zapytanie ofertowe - Kurs przedsiębiorczości (rozstrzygnięte) 335
Zamówienie publiczne 1498
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 1067
Odwiedzin: