E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 47983
Przyznanie statusu bezrobotnego 6769
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4211
Utrata statusu bezrobotnego 3255
Utrata statusu poszukującego pracy 2038
Rejestracja bezrobotnych 6992
Rejestracja przez Internet 3463
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2054
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4983
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3827
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1756
Rejestracja poszukujących pracy 3080
Rejestracja przez Internet 1956
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1643
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2043
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1868
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3320
Prawa bezrobotnych 2098
Prawa poszukujących pracy 1658
Obowiązki bezrobotnych 2174
Obowiązki poszukujących pracy 1603
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej 6039
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7026
Pośrednictwo pracy krajowe 1655
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1814
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1806
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4440
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2023
Staże 3851
Prace interwencyjne 2049
Roboty publiczne 1670
Prace społecznie użyteczne 2369
Dla osób niepełnosprawnych 6551
Aktywizacja osób do 30. roku życia 2613
Bon stażowy 3150
Bon szkoleniowy 2572
Bon na zasiedlenie 6841
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11466
Wysokość świadczeń pieniężnych 3733
Zasiłek dla bezrobotnych 3982
Ubezpieczenie zdrowotne 1819
Dodatek aktywizacyjny 4990
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14191
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 2302
Zwrot kosztów przejazdu 2129
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2407
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2053
Pożyczka szkoleniowa 2477
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1796
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2199
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5074
Agencje zatrudnienia 3054
Dokumenty do pobrania 16353
Dla pracodawców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 35568
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3192
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2435
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2517
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2322
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1589
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1631
Zwolnienia grupowe 1581
Zwolnienia monitorowane 1562
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13077
Pośrednictwo pracy krajowe 2198
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1637
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1598
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8123
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1991
Staże 17257
Prace interwencyjne 7177
Roboty publiczne 1922
Prace społecznie użyteczne 2690
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7854
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1953
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3294
Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f) 7572
Wysokość świadczeń pieniężnych 2774
Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2559
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1675
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1491
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2078
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1761
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2091
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2489
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1638
Tryb postępowania 1507
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1419
Wymagane dokumenty 1607
Opłaty 1560
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1978
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3594
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 5000
Dokumenty do pobrania 20347
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 42862
Obszar działania 5665
Telefony kontaktowe 3320
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2366
Programy 3337
Program specjalny pn. „Lokomotywa zmian” 2044
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 4935
Program działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim 2564
Projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich 5054
Projekty realizowane w 2017 roku 1343
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 197
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 208
Projekty zakończone PO WER 587
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)" 3278
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)" 12407
Projekty zakończone RPO 2091
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)." 2745
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)." 5947
Realizowane projekty POKL 1934
Informacja POKL 1736
Projekt "NAWIGATOR 7" 2567
Zakończone projekty POKL 1694
Projekt "suKURS" 2221
Projekt "Nawigator" 1784
Projekt "Nawigator2" 2630
Projekt "Nawigator 3" 2654
Projekt "Nawigator 4" 2559
Projekt "Nawigator 5" 2507
Projekt "Nawigator 6" 2402
Zakończone projekty SPORZL 1831
Informacja o SPORZL 1841
Zakończone projekty 1905
Analizy i statystyki 6538
Informacja o bezrobociu w podziale na gminy 1515
2015 rok 1867
2016 rok 1587
2017 rok 436
Sprawozdania z działalności Urzędu 1715
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2011
Barometr zawodów 141
Monitoring podmiotów gospodarczych, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności 1149
Analiza skuteczności efektywności i organizacji szkoleń 1370
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2577
Zadania i kompetencje 2611
Skład PRRP 2197
Porządek posiedzeń 2236
Przydatne linki 2369
Lokalny rynek pracy 2922
Publikacje 1967
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - PO WER 15284
Aktualne 2846
Archiwalne 1571
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 1922
Zapytanie ofertowe - Spawanie 2693
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 4372
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - RPO 12212
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 2264
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro 12780
Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy 2970
Zapytanie ofertowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ... 3025
Przetargi 3051
Aktualne ogłoszenia 3374
Informacja z otwarcia 404
Kurs kierowcy wózków jedniowych 370
Rozstrzygnięcia przetargów 1532
Kurs kierowcy wózków jedniowych 347
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs komputerowy 461
Szkolenie grupowe w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania 599
Szkolenie grupowe w zakresie: Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV 506
Szkolenie grupowe w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl. III 507
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych 517
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (RPO) 693
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (PO WER) 674
Operator koparko-ładowarki kl. III 791
Kurs kierowcy wózków jezdniowych (PO WER) 773
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (24.03.2016) 1025
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (06.04.2016) 698
Szkolenie grupowe w zakresie: Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (PO WER) 709
Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (RPO) 3205
Zamówienie publiczne 500
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 412
Ogłoszenia o zamówieniu 333
Wyniki postępowania 187
Informacja o udzieleniu zamówienia 150
Odwiedzin: