E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 50015
Przyznanie statusu bezrobotnego 7116
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4432
Utrata statusu bezrobotnego 3423
Utrata statusu poszukującego pracy 2137
Rejestracja bezrobotnych 7379
Rejestracja przez Internet 3663
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2172
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5254
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4034
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1846
Rejestracja poszukujących pracy 3259
Rejestracja przez Internet 2073
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1768
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2177
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1963
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3535
Prawa bezrobotnych 2225
Prawa poszukujących pracy 1768
Obowiązki bezrobotnych 2318
Obowiązki poszukujących pracy 1710
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej 6268
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7386
Pośrednictwo pracy krajowe 1768
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1910
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1916
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4628
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2140
Staże 4056
Prace interwencyjne 2159
Roboty publiczne 1756
Prace społecznie użyteczne 2502
Dla osób niepełnosprawnych 6964
Aktywizacja osób do 30. roku życia 2782
Bon stażowy 3314
Bon szkoleniowy 2723
Bon na zasiedlenie 7197
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12001
Wysokość świadczeń pieniężnych 3937
Zasiłek dla bezrobotnych 4171
Ubezpieczenie zdrowotne 1932
Dodatek aktywizacyjny 5230
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14893
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 2433
Zwrot kosztów przejazdu 2250
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2521
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2169
Pożyczka szkoleniowa 2627
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1891
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2323
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5206
Agencje zatrudnienia 3212
Dokumenty do pobrania 17200
Dla pracodawców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 37506
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3404
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2571
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2701
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2477
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1703
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1734
Zwolnienia grupowe 1658
Zwolnienia monitorowane 1650
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13832
Pośrednictwo pracy krajowe 2300
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1738
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1702
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8449
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2117
Staże 18087
Prace interwencyjne 7459
Roboty publiczne 2019
Prace społecznie użyteczne 2824
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8264
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2097
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3450
Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f) 8194
Wysokość świadczeń pieniężnych 2929
Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2728
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1774
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1581
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2210
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1847
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2251
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2673
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1741
Tryb postępowania 1606
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1517
Wymagane dokumenty 1717
Opłaty 1671
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2121
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3881
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 5158
Dokumenty do pobrania 21633
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 45338
Obszar działania 5884
Telefony kontaktowe 3557
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2489
Programy 3513
Program specjalny pn. „Lokomotywa zmian” 2186
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 5115
Program działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim 2674
Projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich 5256
Projekty realizowane w 2017 roku 1493
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 306
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 304
Projekty zakończone PO WER 700
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)" 3417
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)" 12587
Projekty zakończone RPO 2236
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)." 2870
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)." 6110
Zakończone projekty POKL 1793
Informacja POKL 1844
Projekt "suKURS" 2333
Projekt "Nawigator" 1887
Projekt "Nawigator2" 2725
Projekt "Nawigator 3" 2764
Projekt "Nawigator 4" 2671
Projekt "Nawigator 5" 2606
Projekt "Nawigator 6" 2502
Projekt "NAWIGATOR 7" 2662
Zakończone projekty SPORZL 1923
Informacja o SPORZL 1937
Zakończone projekty 1994
Analizy i statystyki 6806
Informacja o bezrobociu w podziale na gminy 1629
2015 rok 1994
2016 rok 1709
2017 rok 596
Sprawozdania z działalności Urzędu 1834
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2152
Barometr zawodów 231
Monitoring podmiotów gospodarczych, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności 1243
Analiza skuteczności efektywności i organizacji szkoleń 1460
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2704
Zadania i kompetencje 2737
Skład PRRP 2321
Porządek posiedzeń 2343
Przydatne linki 2490
Lokalny rynek pracy 3049
Publikacje 2098
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - PO WER 16407
Aktualne 3022
Archiwalne 1686
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 2020
Zapytanie ofertowe - Spawanie 2787
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 4517
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - RPO 13304
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 2368
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro 13879
Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy 3110
Zapytanie ofertowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ... 3134
Przetargi 3271
Aktualne ogłoszenia 3554
Informacja z otwarcia 527
Kurs kierowcy wózków jedniowych 490
Rozstrzygnięcia przetargów 1658
Kurs kierowcy wózków jedniowych 447
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs komputerowy 547
Szkolenie grupowe w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania 693
Szkolenie grupowe w zakresie: Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV 585
Szkolenie grupowe w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl. III 596
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych 610
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (RPO) 773
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (PO WER) 744
Operator koparko-ładowarki kl. III 899
Kurs kierowcy wózków jezdniowych (PO WER) 858
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (24.03.2016) 1111
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (06.04.2016) 774
Szkolenie grupowe w zakresie: Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (PO WER) 789
Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (RPO) 3292
Zamówienie publiczne 768
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 522
Ogłoszenia o zamówieniu 602
Wyniki postępowania 353
Informacja o udzieleniu zamówienia 271
Odwiedzin: