E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 52013
Przyznanie statusu bezrobotnego 7461
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4659
Utrata statusu bezrobotnego 3580
Utrata statusu poszukującego pracy 2252
Rejestracja bezrobotnych 7728
Rejestracja przez Internet 3838
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2287
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5511
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4226
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1919
Rejestracja poszukujących pracy 3424
Rejestracja przez Internet 2179
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1852
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2289
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2047
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3702
Prawa bezrobotnych 2338
Prawa poszukujących pracy 1867
Obowiązki bezrobotnych 2468
Obowiązki poszukujących pracy 1794
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej 6485
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7752
Pośrednictwo pracy krajowe 1866
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2002
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2011
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4788
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2248
Staże 4214
Prace interwencyjne 2260
Roboty publiczne 1851
Prace społecznie użyteczne 2608
Dla osób niepełnosprawnych 7325
Aktywizacja osób do 30. roku życia 2917
Bon stażowy 3438
Bon szkoleniowy 2850
Bon na zasiedlenie 7543
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12550
Wysokość świadczeń pieniężnych 4119
Zasiłek dla bezrobotnych 4373
Ubezpieczenie zdrowotne 2038
Dodatek aktywizacyjny 5438
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15449
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 2565
Zwrot kosztów przejazdu 2377
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2284
Pożyczka szkoleniowa 2743
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1970
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2443
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5319
Agencje zatrudnienia 3366
Dokumenty do pobrania 17923
Dla pracodawców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 39289
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3607
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2724
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2902
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2610
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1801
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1821
Zwolnienia grupowe 1738
Zwolnienia monitorowane 1743
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14538
Pośrednictwo pracy krajowe 2391
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1832
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1795
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8661
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2223
Staże 18613
Prace interwencyjne 7686
Roboty publiczne 2106
Prace społecznie użyteczne 2940
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8550
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2215
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3592
Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f) 8776
Wysokość świadczeń pieniężnych 3064
Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2894
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1872
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1666
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2332
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1935
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2407
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2834
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1840
Tryb postępowania 1694
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1612
Wymagane dokumenty 1811
Opłaty 1779
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2222
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4038
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 5273
Dokumenty do pobrania 22861
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 47443
Obszar działania 6043
Telefony kontaktowe 3773
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2599
Programy 3680
Program specjalny pn. „Lokomotywa zmian” 2291
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 5244
Program działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim 2752
Projekty realizowane z Funduszy Europejskich 5460
Projekty realizowane w 2017 roku 1628
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 378
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 425
Projekty zakończone PO WER 800
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)" 3503
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)" 12735
Projekty zakończone RPO 2350
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)." 2981
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)." 6235
Zakończone projekty POKL 1882
Informacja POKL 1946
Projekt "suKURS" 2442
Projekt "Nawigator" 1988
Projekt "Nawigator2" 2816
Projekt "Nawigator 3" 2858
Projekt "Nawigator 4" 2769
Projekt "Nawigator 5" 2695
Projekt "Nawigator 6" 2599
Projekt "NAWIGATOR 7" 2765
Zakończone projekty SPORZL 2021
Informacja o SPORZL 2029
Zakończone projekty 2085
Analizy i statystyki 7117
Informacja o bezrobociu w podziale na gminy 1738
2015 rok 2096
2016 rok 1817
2017 rok 763
Sprawozdania z działalności Urzędu 1949
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2252
Barometr zawodów 322
Monitoring podmiotów gospodarczych, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności 1320
Analiza skuteczności efektywności i organizacji szkoleń 1560
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2814
Zadania i kompetencje 2855
Skład PRRP 2423
Porządek posiedzeń 2447
Przydatne linki 2608
Lokalny rynek pracy 3171
Publikacje 2207
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - PO WER 17754
Aktualne 3199
Archiwalne 1793
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 2129
Zapytanie ofertowe - Spawanie 2874
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 4625
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro - RPO 14632
Zapytanie ofertowe - Kurs kierowcy wózków jezdniowych 2479
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro 15184
Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy 3230
Zapytanie ofertowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ... 3254
Przetargi 3466
Aktualne ogłoszenia 3733
Informacja z otwarcia 641
Kurs kierowcy wózków jedniowych 603
Rozstrzygnięcia przetargów 1766
Kurs kierowcy wózków jedniowych 561
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs komputerowy 627
Szkolenie grupowe w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania 778
Szkolenie grupowe w zakresie: Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV 672
Szkolenie grupowe w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl. III 685
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych 693
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (RPO) 853
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania (PO WER) 817
Operator koparko-ładowarki kl. III 994
Kurs kierowcy wózków jezdniowych (PO WER) 946
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (24.03.2016) 1213
Szkolenie grupowe w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych (06.04.2016) 856
Szkolenie grupowe w zakresie: Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (PO WER) 863
Spawanie metodą TIG (141)-FM1 oraz metodą MAG (135)-FM1 (RPO) 3412
Zamówienie publiczne 955
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 617
Ogłoszenia o zamówieniu 764
Wyniki postępowania 458
Informacja o udzieleniu zamówienia 398
Odwiedzin: