E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-07-19

Wznowienie naboru wniosków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim wznawia nabór wniosków. Wnioski dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Czytaj aktualność: Wznowienie naboru wniosków
2017-07-05

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, że w związku ze zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i uchyleniem aktów wykonawczych został wstrzymany nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców na refundację kosztów wyposażenie/doposażenia stanowiska pracy. Nie będą również podpisywane umowy na podstawie wniosków już złożonych.  Informacja o wznowieniu naboru ww. wniosków zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości.

W załączeniu pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków
2017-06-29

Nabór wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f ustawy)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 03.07.2017 roku  ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia (nowy instrument w ramach art. 150f)

  • Refundowane będą miejsca pracy dla bezrobotnych do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
  • Poziom refundacji – 1.950 zł  + skł. na ubezpieczenie społeczne.
  • Okres refundacji – 12 m-cy.
  • Okres zatrudnienia –  25 miesięcy.
Czytaj aktualność: Nabór wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f ustawy)
2017-06-28

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, określone w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie uległo zmianie

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Harmonogram zajęć grupowych - III kw. 2017r ul. Farbiarska 20, Tomaszów Maz. ul. Farbiarska 20, Pokój nr 11 nie dotyczy od 2017-06-01
do 2017-09-30
< poprzednia 1 następna > - strona