E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-04-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego

 

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej polegającego na przeprowadzeniu grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Czytaj aktualność: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego
2015-04-24

Gwarancje dla młodzieży - strona MPiPS

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży“, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:
• programu „Gwarancje dla młodzieży” – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
• oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
• realizatorów programu – zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł – zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Zachęcamy państwa do zapoznania się z ww. stroną interentową.

2015-04-17

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje o możliwości składania wniosków od dnia 20.04.2015r. na następujące formy:

  • staże – na okres 6 m-cy, efektywność zatrudnieniowa po stażu 100%;

Staże organizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój muszą być zgodne z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dn. 10 marca 2014 roku w sprawie ram jakości i staży. Winny być organizowane na stanowiskach wysokiej jakości a program stażu musi posiadać walory edukacyjne. Wobec powyższego nie będą organizowane staże na stanowiskach takich jak: sprzątaczka, robotnik gospodarczy itp.

  • prace interwencyjne – na okres 6 m-cy, kwota refundacji 800 zł., + ZUS, efektywność zatrudnieniowa min. 6 m-cy;
  • szkolenia grupowe - m. in. kurs kierowcy wózków jezdniowych, spawanie;
  • bony szkoleniowe;
  • bony na zasiedlenie – w kwocie do 7.400 zł
Czytaj aktualność: Uruchamiamy nabór wniosków w ramach PO WER
2015-04-15

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rada Powiatu, Uchwałą nr VII/63/2015 z dnia 26 marca 2015 roku  zatwierdziła podział środków PFRON. Zgodnie z Uchwałą na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy dysponuje w 2015 roku kwotą 580 000 złotych. 

Czytaj aktualność: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46 nie dotyczy nie dotyczy od 2015-02-25
do 2015-12-31
Wydawanie wniosków o bon szkoleniowy dla osób do 25 roku życia PUP Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46 Pok. 4 i 17 nie dotyczy od 2015-03-02
do 2015-12-31
Nabór wniosków na szkolenia indywidualne PUP Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46 Pok. 17 nie dotyczy od 2015-02-02
do 2015-12-31
Szkolenia PUP Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46 Pokój nr 17 nie dotyczy od 2015-01-01
do 2015-12-31
Harmonogram zajęć grupowych - II kw. 2015r. ul. Farbiarska 20, Tomaszów Maz. nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona