E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-02-02

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza pracodawców oraz bezrobotnych do udziału w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach których finansowane są:

Czytaj aktualność: Nabór wniosków
2016-02-02

Nabór wniosków w ramach PO WER (II)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:         I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:                      1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:                1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:             Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje o możliwości składania wniosków na następujące formy:

 • staże – na okres 6 m-cy, efektywność zatrudnieniowa po stażu 100%;

Staże organizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój muszą być zgodne z Zaleceniem Rady UE z dn. 10 marca 2014r, w sprawie ram jakości i staży. Winny być organizowane na stanowiskach wysokiej jakości a program stażu musi posiadać walory edukacyjne. Wobec powyższego nie będą organizowane staże na stanowiskach takich jak: sprzątaczka, robotnik gospodarczy itp.

 • szkolenia grupowe - m. in. kurs kierowcy wózków jezdniowych, spawanie, sprzedawca, koparko – ładowarki, komputery;
 • bony szkoleniowe;
 • bony na zasiedlenie – w kwocie do 7.500 zł
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 19 000 zł.
Czytaj aktualność: Nabór wniosków w ramach PO WER (II)
2016-02-02

Nabór wniosków w ramach RPO (II)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa:         VIII. Zatrudnienie

Działanie:                   VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy         

Tytuł projektu:            Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II).

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje o możliwości składania wniosków na następujące formy:

 • staże – na okres 6 m-cy, efektywność zatrudnieniowa po stażu 100%;

Staże organizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój muszą być zgodne z Zaleceniem Rady UE z dn. 10 marca 2014r, w sprawie ram jakości
i staży. Winny być organizowane na stanowiskach wysokiej jakości a program stażu musi posiadać walory edukacyjne. Wobec powyższego nie będą organizowane staże na stanowiskach takich jak: sprzątaczka, robotnik gospodarczy itp.

 • szkolenia grupowe - m. in. kurs kierowcy wózków jezdniowych, spawanie, sprzedawca;
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 19 000 zł;
 • prace interwencyjne – na okres 6 m-cy, kwota refundacji 800 zł., + ZUS, efektywność zatrudnieniowa min. 6 m-cy;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

Projekt Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II) skierowany jest bezpośrednio do osób po 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Druki wniosków oraz niezbędne informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. przy ul.Konstytucji 3 Maja 46, pokój nr 13, w godzinach od 800 do 1500, tel. 44-724-68-64. Formularze wniosków dostępne są również na stronie internetowej: www.puptomaszow.pl

Czytaj aktualność: Nabór wniosków w ramach RPO (II)
2016-02-01

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Od dnia 29.01.2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczyna nabór wniosków pracodawców, o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Harmonogram zajęć grupowych - I kw. 2016r. ul. Farbiarska 20, Tomaszów Maz. ul. Farbiarska 20, Pokój nr 11 nie dotyczy od 2015-12-01
do 2016-03-31
< poprzednia 1 następna > - strona